Przypominamy! 23-24.09.2023 Mistrzostwa Polski !!!! Aleksandrów Opoczyński